Klicka här för dagens citat

”Om din ovän förargar dig, ge trumpeter till hans barn.”

Kinesiskt ordspråk