Klicka här för dagens citat

”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.”

Sören Kierkegaard