”Hur lång en minut är beror helt på vilken sida om toalettdörren man befinner sig.”

Okänd