”Jag försöker inte dansa bättre än någon annan. Jag försöker bara dansa bättre än mig själv.”

Mikhail Baryshnikov