”Det är inte den som av andra tros vara lycklig som är det, utan den som själv tror sig vara det.”

Montaigne