”Lär dig av andras misstag, ty du kan inte leva tillräckligt länge för att själv hinna begå dem alla.”

Martin Vaubee