”När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar.”

Max Planck