”Det enda sättet att få en vän är att vara en.”

Ralph Waldo Emerson