”Ett fönster av möjligheter kommer inte att öppnas av sig självt.”

Dave Weinbaum